Երազում Պատարագ տեսնելը

ՊԱՏԱՐԱԳ

 Կռիվ, մեծ անհամաձայնություններ: Պատարագին սպասավորելը՝ խառնակչություն, արգահատելի վիճակ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի