Երազում Պապիկ տեսնելը

ՊԱՊԻԿ

 Մեծություն, փառք: Հետը խոսելը՝ օրհնանքի արժանացում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի