Երազում Պաոավ տեսնելը

ՊԱՈԱՎ

 Կին տեսնելը՝ օգնություն կամ նվեր: Լինելը՝ սուտ լուրեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի