Երազում Պանիր տեսնելը

ՊԱՆԻՐ

 Տեսնելը՝ վիշտ է, ուտելը՝ սիրային արկած: Պատրաստելը՝ շահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի