Երազում Պանդոկ տեսնելը

ՊԱՆԴՈԿ

 Տեսնելը ՝չարչարանք, հոգս, ցավ: Գնալը կամ այնտեղ ապրելը՝ վնաս կամ հիվանդություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի