Երազում Պալար տեսնելը

ՊԱԼԱՐ

 Գլխին ընկնելիք մի սխալմունք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի