Երազում Պալատ տեսնելը

ՊԱԼԱՏ

 Տեսնելը՝ կսկիծ, տառապանք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի