Երազում Չքավոր տեսնելը

ՉՔԱՎՈՐ

 Մեկին տեսնելը՝ գթություն, բարեսրտություն: Լինելը՝ տխրություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի