Երազում Չուխա տեսնելը

ՉՈՒԽԱ

 Սպիտակը՝ արդարություն, կանաչը՝ հարստություն, սեը՝ տխրություն, սուգ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի