Երազում Չորացնել տեսնելը

ՉՈՐԱՑՆԵԼ

 Որևէ բան՝ վատ նշան :

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի