Երազում Չորաթան տեսնելը

ՉՈՐԱԹԱՆ

 Հին բարեկամի օգնություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի