Երազում Չիր տեսնելը

ՉԻՐ

 Սակավ շահ է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի