Երազում Չիբուխ տեսնելը

ՉԻԲՈՒԽ

 Տեսնելը՝ երկչոտություն: Ծխելը՝ միամտություն, պարզություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի