Երազում Չարություն տեսնելը

ՉԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Անելը՝ մտատանջություն, զղջում, վստահության շահագործում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի