Երազում Չասիչ տեսնելը

ՉԱՍԻՉ

 Տեսնելը՝ մեծ վնաս: Ուտելը՝ հոգս, նեղություն, կորուստ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի