Երազում Չասան տեսնելը

ՉԱՍԱՆ

 ՈՒտելը՝ աղաղակ, վայնասուն: Տեսնելը՝ կռիվ, գայթակղություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի