Երազում Որսորդ տեսնելը

ՈՐՍՈՐԴ

 Տեսնելը՝ ընտանեկան անհավատարմություն: Խումբը՝ կարևոր շահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի