Երազում Որսորդություն տեսնելը

ՈՐՍՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

 Անելը՝ կասկած, խաբեություն: Գնալը՝ ապահով վաստակ: Գնալը անզեն՝ կատարյալ հաճույքներ: Հարուստ որսը՝ ամուսնություն կամ ընկերություն: Անհաջող որսորդությունը՝ հաճույքներ առանց շահի: Դատարկ վերադառնալը՝ հուսահատություն: Որսի փոխարեն սպանել իր շանը՝ խարդախություն, ամբաստանություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի