Երազում Որսնադիր տեսնելը

ՈՐՍՆԱԴԻՐ

 Լինելը՝ ստորացում: Տեսնելը՝ մեծ, անմտածված ծախսեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի