Երազում Որոտ տեսնելը

ՈՐՈՏ

 Պաշտոնյա անձի զայրույթ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի