Երազում Որդեգրել տեսնելը

ՈՐԴԵԳՐԵԼ

 Որևէ մեկին՝ ծերության ժամանակ գալիք հարստություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի