Երազում Ոտք տեսնելը

ՈՏՔ

 Ճամփորդություն: Կեղտոտը գեշ է, լվացածը՝ զղշալ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի