Երազում Ոչխար տեսնելը

ՈՉԽԱՐ

 ի հոտը- Տեսնելը՝ հարստություն, բարձրացում, ուրախություն, շահ: Հետը կռվելը՝ չքավորություն: Ոչխարների կռվելը՝ տրտմություն, նեղություն: Արածելը՝ հարստություն: Մորթելը՝ հիվանդություն: Գնելը՝ ուրիշի շահից օգուտ քաղել: Վաճառելը՝ գործը կամ պաշտոնը ուրիշի ձեռքն անցնել : Սևը՝ սուգ, տրտմություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի