Երազում Ողջունել տեսնելը

ՈՂՋՈՒՆԵԼ

 ը- Ծանոթի կամ հարազատինը՝ օգտակար, շահավետ առաջարկներ: Անծանոթի կամ օտարականինը՝ վիշտ, հոգսեր: Թշնամուն ողջունելը՝ հաշտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի