Երազում Ողբալ տեսնելը

ՈՂԲԱԼ

 Շատ նեղություն է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի