Երազում Նվեր տեսնելը

ՆՎԵՐ

 Ստանալը՝ հանդիմանություն նվեր տվողից: Տալը՝ վրեժխնդրություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի