Երազում Նպատակակետ տեսնելը

ՆՊԱՏԱԿԱԿԵՏ

 Հասնելը՝ հաղթանակ չարախոսների նկատմամբ, առաջադիմություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի