Երազում Նուռ տեսնելը

ՆՈՒՌ

 Տեսնելը՝ հավանական հույսեր: Ուտելը՝ օտարների զգալիք շահ: Նռնենի՝ առաջադիմություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի