Երազում Նունուֆար տեսնելը

ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ

 Տեսնելը՝ նրբազգացություն: Մշակելը՝ կրթություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի