Երազում Նոճի տեսնելը

ՆՈՃԻ

 Վիշտ, տրտմություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի