Երազում Նշանդրեք տեսնելը

ՆՇԱՆԴՐԵՔ

 Ներկա գտնվելը՝ թաքուն հաշիվներ: Կատարելը՝ կեղծ ուրախություն: Նշանվածներ տեսնելը՝ դրամական հարսանիք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի