Երազում Նկուղ տեսնելը

ՆԿՈՒՂ

 Մտնելը՝ տղայություն, փոքրոգություն: Գինու նկուղը՝ հիվանդություն: Քարաշենը՝ հաջող ձեռնարկում: Ապակե նկուղը՝ արժանի չքավորություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի