Երազում Նարգիզ տեսնելը

ՆԱՐԳԻԶ

 Տեսնելը՝ բարձրացում, զորություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի