Երազում Նահատակ տեսնելը

ՆԱՀԱՏԱԿ

 Տեսնելը՝ զորություն, նեղություն: Լինելը՝ մեծարանք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի