Երազում Նախերգանք տեսնելը

ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ

 Լսելը՝ սարսափ: Երգելը՝ անմիջական վտանգի սպառնալիք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի