Երազում Նախարար տեսնելը

ՆԱԽԱՐԱՐ

 Տեսնելը՝ ժամավաճառություն: Լինելը՝ չիրականացվող երազանքներ: Հետը խոսելը՝ մեծամտություն: Սպանելը՝ մեծ կորուստ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի