Երազում Յուղ տեսնելը

ՅՈՒՂ

 Տեսնելը՝անպայման կորուստ: Թափված, տարածվածը՝ շահ: Հալելը՝ մեծ օգուտի հավանականություն: Խմելը՝ օգնություն, բարձրաստիճան մեկի պաշտպանություն: Արդարը՝ միամտություն, մաքուր սիրտ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի