Երազում Մեքենա տեսնելը

ՄԵՔԵՆԱ

 Տեսնելը՝ դրամի կորուստ: Շարժվողը՝ բարգավաճ գործեր և ուրախություն: Անշարժը՝ պարապ, անօգուտ գործեր: Կոտրածը՝ գործի դանդաղում: Շոգեքարշը՝ հաստատ առաջադիմություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի