Երազում Մատանի տեսնելը

ՄԱՏԱՆԻ

 Տեսնելը՝ բարեկամություն, սեր: Ոսկյան՝ բազմաթիվ զավակներ, ունեցվածքի հավելում: Արծաթյան՝ աղջիկ զավակ, նեղությունից ազատում: Պատրաստել տալը՝ իշխանություն: Նվեր ստանալը՝ սիրային գործեր: Նվեր տալը՝ վստահել մեկի, որ իրոք սիրում է քեզ: Կոտրածը՝ վնաս: Կորցնելը կնոջ համար՝ սիրելիի մահ: Երկու մատանի ունենալը՝ երկու կնոջ հետ ամուսնանալ: Ամուսնական մատանին՝ բազմաթիվ զավակներ, բարեսրտություն: Երբ ուրիշն է ձեր մատին դնում՝ մատնության վտանգ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի