Երազում Ճրագ տեսնելը

ՃՐԱԳ

 Վառվածը՝ թաքուն գործերի հրապարակում: Հանգածը՝ կործանում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի