Երազում Ճպուռ տեսնելը

ՃՊՈՒՌ

 Տեսնելը՝ վնաս, բարեկամների անհավատարմություն, կացության վատացում: Երգելը՝ դժբախտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի