Երազում Ճառ տեսնելը

ՃԱՌ

 Գրած տեսնել կամ լսել հոգս է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի