Երազում Ճաշել տեսնելը

ՃԱՇԵԼ

 Մի երեխայի ծնունդ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի