Երազում Ճանճ տեսնելը

ՃԱՆՃ

 Փոքրը՝ նեղություն: Մեծը՝ չարություն, վնաս ստորադասներից: Սատկեցնելը՝ հոգսերից ազատում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի