Երազում Ճայ տեսնելը

ՃԱՅ

 Տեսնելը լավ ընթացող գործերի խառնվել է նշանակում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի