Երազում Ճակնդեղ տեսնելը

ՃԱԿՆԴԵՂ

 Տեսնելը՝ դատարկ հույսեր: Ուտելը՝ վշտերի և տխրության մոռացում :

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի