Երազում Ձոր տեսնելը

ՁՈՐ

 տեսնել՝ ուրախ կենցաղ: Միջով անցնելը՝ նեղությունից ազատվել:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի