Երազում Ձմեռ տեսնելը

ՁՄԵՌ

 Տեսնելը՝ հիվանդություն: Անձրևայինը՝ ջղայնություն: Փոթորկալի և սաստիկը՝ երկնային սեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի