Երազում Ձի տեսնելը

ՁԻ

 Տեսնելը՝ բախտավորություն: Գնել կամ հեծնելը՝ ապահով առաջադիմություն: Սևը՝ հարուստ և առաքինի կին: Կաղալը՝ խոչընդոտ գործի մեջ: Պայտելը՝ հիվանդություն: Վազելը տեսնելը՝ իղձերի իրականացում: Հեծնել և զսպել ձիուն՝ արագ առաջընթաց: Ձիով զբոսնելը՝ տղամարդու հետ՝ երջանկություն, շահ: Կնոջ հետ՝ դժբախտություն, մատնություն: Զարդարվածը՝ պատիվ, մեծարանք: Ուրիշը հեծնում է քո ձին՝ ընտանեկան անհավատարմություն: Երկար բաշովը՝ չարչարանք: Սպիտակը՝ հաճույք, ուժեղ պաշտպան: Սևը՝ վիշտ, սուգ: Ախոռի մեջ տեսնելը՝ խառնված գործեր: Սատկածը՝ բարեկամի կորուստ: Գնելը՝ ընտանեկան վեճ: Վաճառելը՝ վատ ընթացք: Խփելը կամ չարչարելը՝ բանտարկություն, հնգոտանի ձի հեծնելը՝ փառք, հարստություն: Առանց թամբի հեծնելը՝ սուգ, կսկիծ: Վրնջոցը լսելը՝ ուժ, քաջություն: Վարժեցնելը՝ նենգություն: Թիավարություն կատարելը՝ մեծ շահ: Արաբական ձիու վրա նստելը՝ կատարյալ հաջողություն: Սև կառքին լծված տեսնելը՝ թշվառություն: Սանձը բռնելը՝ լավ զսպված, պարտված թշնամի: Ձիավոր տեսնելը՝ արիություն, խոհեմություն: Ականջը կտրելը՝ խոհեմություն: Սանձը ատամների մեջ առնելը՝ վտանգավոր բարկություն: Ձիերի ճախրելը՝ զգուշացի՛ր խորամանկությունից և կնոջ հնարագիտությունից: Ձիուն ջրելու տանելը՝ առողջություն: Ձիու ենթարկվելը, զոռով քայլելը՝ շատ ուզենալուն անհամեմատ քիչ ստանալ: Վարժեցնելը՝ նենգություն: Ձիավարություն կատարել ընկերներով՝ մեծ շահեր: Իր տիրոջ ձիու վրա նստելը՝ անպատիվ միջոցներով շահած դրամ: Ձիու գողացվելը՝ սնանկությմբ կորցված դրամ: Խնամելը՝ անմեղ բարեկամություն: Զամբիկը՝ մոտալուտ ամուսնություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի