Երազում Ձերբակալել տեսնելը

ՁԵՐԲԱԿԱԼԵԼ

 Մեկին՝ ուրիշի չքավորության պատճառ դառնալ: Ձերբակալված մեկին տեսնելը՝ փայլուն հույսեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի